תמונות מערב ההשקה ליינות בציר 2009 – יקב זכות

 צילום: לביאד דורון 

     להגדלה, יש ללחוץ על התמונה הרצויה.

     ניתן לעבור בין התמונות בעזרת החצים בתחתית התמונה המוגדלת.